Salvador Giralt


Salvador Giralt és poeta i narrador. Com a narrador ha publicat el relat Ludus puerorum i la novel·la Èxit.
En el Romanço d'en Valentí que era una nas d'allò més fi, i com ja passava a Miratges i a Àvia Rosa el poeta i narrador Salvador Giralt reflexiona sobre el contrast entre la vida urbana i la rural. Els seus personatges, sovint, es plantegen la fugida de l'àmbit ciutadà, contaminat i massificat, cap al camp, del qual tenen una visió idealitzada. En aquest Romanço d'en Valentí que era un nas d'allò més fi, com passava en la narració Èxit, l'intent acaba en un estrepitós fracàs. Tanmateix, Giralt defuig tot patetisme, ans ens explica els fets amb gràcia i ironia, perquè el pessimisme sobre la possibilitat de recuperar una forma de vida autèntica no li fa perdre el sentit de l'humor.
Com en altres ocasions, aquí també ha comptat amb la col·laboració d'Àngels Monedero, qui, amb les seves il·lustracions, complementa i enriqueix l'obra del poeta, formant, amb ella, un tot indestriable.